Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

BAKANLIK’TAN yapılan yazılı açıklamaya göre OSB’lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı bir şekilde kazandırılarak üretimin ve istihdamın etkin şekilde arttırılması hedefleniyor.

Karara göre, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilebilecek. Beşinci ve altıncı kademede bulunan ilçelerde mevcut bedelsiz arsa uygulamasına devam edilecek. Öte yandan, ikinci ve üçüncü kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oranları artırıldı.

Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip ikinci kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip üçüncü kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı.