Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Sümer Holding’e ait Kızılay Depolu Mağaza için son teklif verme tarihi uzatıldı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Sümer Holding’e ait Kızılay Depolu Mağaza için son teklif verme tarihi uzatıldı. Son teklif verme tarihi 7 Mart 2017 tarihine kadar uzatıldı.

İşte ilan;

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Sümer Holding A.Ş.’ye ait, Atatürk Bulvarı No:70 Kızılay/Ankara adresindeki “Depolu Mağaza” ile Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı (Karşıyaka) Mahallesi, 1152 ada, 1 no.lu parseldeki 8.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki varlıkların özelleştirilebilmesi için 23/01/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 14/02/2017 olarak ilan edilmiştir.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarih ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve stratejileri belirlenen Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar-İmar Mahallesi 112548/2, 112550/1, 118860/12-13, 112541/2-3-7, 112535/3, 112864/1, 112531/8, 113135/9 ile Ballıkpınar Mahallesi 113159/12, 113168/3, 113177/9 no.lu ada/parsellerdeki taşınmazların özelleştirilebilmesi için 23/01/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 21/02/2017 olarak ilan edilmiştir.
Söz konusu taşınmazların ihalesine son teklif verme tarihi 07/03/2017 Salı günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.
Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, uzatılarak yeniden belirlenmiş olan son teklif verme tarihi olan 07/03/2017 Salı günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
T.C. BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: 312 / 585 80 00 / 8457-8437 Faks: 312 / 585 83 54
www.oib.gov.tr
1372/1-1