Namık Ekinci Çelik Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı seçildi…

Çelik Federasyonu’nun (ÇELFED) ilk Genel Kurul toplantısı yapıldı. ÇELFED’in kurulmasına öncülük eden 5 kurucu derneğin delegeleri ile gerçekleştirilen toplantıda Federasyon’un Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri belirlendi.

Merkezi İstanbul olan Çelik Federasyonu (ÇELFED); çelik sektörünün ilgili tüm sektörler ile birlikte ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı, küresel rekabet gücünü artırmayı ve sektörel bütünleşmeyi sağlamayı hedefliyor. Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği, Çelik Boru İmalatçıları Derneği, Çelik Dış Ticaret Derneği, Türk Yapısal Çelik Derneği ile Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği’nin önderliğinde kurulan ÇELFED çalışmalarına hızlı başladı.

Çelik Federasyonu’nun ilk Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ve çelik sektöründe faaliyet gösteren STK’ların yöneticilerinden önemli isimler ÇELFED Yönetim Kurulu’nda yer aldılar.

Çelik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Namık Ekinci, federasyonun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında “Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan çelik sektörümüzü temsil eden STK’ların çok daha güçlü bir gelecek için kenetlenmeleri sektörümüzün mevcut sorunlarının aşılması ve yapısal sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında büyük önem arz etmektedir. Sektörümüzün ilerlemesi ve mücadele ettiğimiz sorunların çözümü için Ortak Akıl geliştirmeye ihtiyacımız vardı. Sektördeki STK ve üretici firmaların Federasyon çatısı altında bir araya gelmelerinin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak işbirliklerinin geliştirilmesine de büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimizle çelik sektörünü ileriye taşıyacak stratejiler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek için çalışacağız” dedi.

ÇELİK FEDERASYONU (ÇELFED) YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER
Namık Kemal EKİNCİ
Ahmet Kâmil ERCİYAS
H. Tuncay SERGEN
Mustafa Necati TECDELİOĞLU
Yener GÜR’EŞ

YEDEK ÜYELER
Şaban Kemal SARAÇ
Emine AKSU
Gökhan DEMİRUZ
Selami GÜREL
Vahit ÖZGÜL

DENETLEME KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELER

DENETLEME ASİL
Selçuk MATARACI
Ahmet SOYBAŞ
Mehmet Murat ÖZKARAKAŞ

DENETLEME YEDEK
Ahmet ÖZKAN
Mehmet ILGAZ BÜYÜKTAŞKIN
Oytun ÖZDOĞAN