Milli Emlak Genel Tebliği’ne Yeni Düzenleme

Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişikliğe gidildi. Değişiklikler bugünden itibaren yürürlüğe girdi…

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dait yeni bir tebliğ yayınladı. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Milli Emlak Genel Tebliği’ndeki Değişiklikler;

1) Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nin açıklama kısmı aşağıdaki şekilde değiştirildi.
“25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.”

2) “A-Maddenin uygulanacağı mera, yaylak ve kışlaklar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklendi.
“Yerleşik alan içinde kalan ancak üzerinde yapılaşma olmayan parseller de bu kapsamda değerlendirilir.”

3) “C-Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri hakkında yapılacak işlemler” başlıklı bölümünün “b) Devredilebilecek kişiler” başlıklı alt bölümünde geçen “yapı sahibi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve bölümün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki alt bölüm eklendi.
“e) Maddenin dördüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama

Maddenin birinci fıkrasında nitelikleri belirtilen taşınmazları belediyeler, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bedeli karşılığında satın alan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların kanuni ve akdi haleflerinden bedel istenilmeyecektir.

Bu taşınmazlar hakkında dava açılmayacak, devam eden davalardan vazgeçilecek, açılan davalar sonucunda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infaz edilmeyen kararlar uygulanmayacaktır.

Kesinleşen kararlar gereğince doğrudan tapuda Hazine adına tescil edilen veya mera özel siciline yazılan fakat daha sonra bu Kanun hükümlerine göre meralık vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan, Hazinece herhangi bir tasarrufa konu edilmeyen ve halen tapuda Hazine adına kayıtlı olanların tapuları da talep etmeleri halinde bedelsiz olarak önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına devredilecektir.”

4) “Ç-Maddenin üçüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında geçen “Hazine adına tescil edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşınmazlar ile doğrudan Hazine adına tesciline karar verilen” ibaresi eklendi.

Paylaş

Son Yayınlananlar

TOKİ Çorlu Muhittin Mahallesi Kura Sonuçları
  • TOKİ

TOKİ Çorlu Muhittin Mahallesi Kura Sonuçları

TOKİ tarafından Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi Projesinde bulunan 618 konut için hak sahibi belirleme kura töreni gerçekleştirilecek. Toplu Konut İdaresi(TOKİ)Başkanlığı…

% gün önce
TOKİ Balıkesir Karesi Kura Sonuçları 2019
  • TOKİ

TOKİ Balıkesir Karesi Kura Sonuçları 2019

Toplu Konut İdaresi(TOKİ)Başkanlığı tarafından Balıkesir Karesi'de yapılacak 1000 konutluk Toplu Konut Projesi için kuraların çekiliş tarihi belli oldu. TOKİ Balıkesir…

% gün önce
TOKİ Çorum Merkez Kura Sonuçları 2019
  • TOKİ

TOKİ Çorum Merkez Kura Sonuçları 2019

TOKİ Çorum Merkez Kuruçay Mahallesinde Emekli Grubu için yapacağı 699 adet konutun kura törenini gerçekleştiriyor. TOKİ Çorum Merkez Kuruçay Mahallesi…

% gün önce
TOKİ Çorlu Nusratiye Kuraları Ne Zaman Açıklanacak?
  • Gündem Haberleri
  • TOKİ

TOKİ Çorlu Nusratiye Kuraları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ tarafından yapılacak olan Tekirdağ Çorlu Nusratiye Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kura töreni yapılacak. Toplu Konut İdaresi(TOKİ)…

% gün önce
TOKİ İzmir Torbalı Kura Sonuçları Belli Oldu!TIKLA ÖĞREN!
  • Gündem Haberleri
  • TOKİ

TOKİ İzmir Torbalı Kura Sonuçları Belli Oldu!TIKLA ÖĞREN!

TOKİ İzmir Torbalı Ayrancılar Projesinde bulunan 223 konut için hak sahipliği belirleme kura töreni bugün yapıldı.Projede 112 adet 2+1 ve…

% gün önce
Komatsu 2019’un İlk Yarısında Büyümesini Sürdürdü!
  • Diğer
  • Gündem Haberleri

Komatsu 2019’un İlk Yarısında Büyümesini Sürdürdü!

Komatsu’nun Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları, 2019 yılı ilk yarıyıl sonuçlarını değerlendirdi. Yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünlerinin yanı sıra,…

% gün önce