Şişli Mecidiyeköy’deki arsanın imar planı onaylanarak askıya çıkarıldı. Plan 2 Mart’ta askıdan inecek…

Şişli’ye bağlı Mecidiyeköy’de 2000 ada 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Bugün askıya çıkan plan 30 gün boyunca askıda kalacak. Plan ask sürecinden sonra 2 Mart 2018 tarihinde askıdan inecek.

PLAN KARARLARI
İ.T.Ü. Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü tarafından 878 sayılı ve 31/07/2012 tarihli Teknik Rapor ile riskli bina tespiti yapılmış olan 1619 Yapı Kimlik numaralı riskli yapının bulunduğu İstanbul İli Şişli İlçesi Mecidiyeköy mahallesinde bulunan 2000 ada 5 nolu parselde (tevhid öncesi 3 ve 4 nolu parseller) 6306 sayılı kanunun 5. Maddesine istinaden Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Bu plan İstanbul ili, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi sınırlar içinde yer alan 2482,75 m² yüzölçüme sahip parsellde sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere İmar Planı Değişikliği teklifi hazırlanmıştır.

Onaylı İmar Planında Emsal değeri 2.50 olarak belirlenmiştir. İmar Planı önerisinde söz konusu parseller meri imar planında olduğu gibi Ticaret Alanı olarak öngörülmüş olup yapılaşma koşulları E:2.50 Yençok: 15 Kat olarak belirlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri Büyükdere Caddesinden 10 metre diğer yollardan ve komşu parsellerden 5 metre olarak belirlenmiştir.

Eyüp İyigün/Emlakmetrekare