Farklı iki ortamda ısı transferini engellemek amaçlı yapılan işleme mantolama deniyor. Peki Mantolama yaptırmak zorunlu mu?

 

Mantolama yaptırmak zorunlu mu?

 

Çevre Şehircilik Bakanlığı : “Zorunlu olan husus mantolama yaptırmak değil 02.05.2017 tarihi itibarıyla mevcut-yeni tüm binaların enerji kimlik belgelerini almış olmalarıdır.”

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü: “… 5.12.2008 Tarihli ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin’ geçici 3. maddesine göre, -mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir- denilmektedir. Bu maddeye göre, mevcut binalar için 2.5.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi mevcut binalar için yalıtım yapma zorunluluğu getirmemektedir…”

Buna göre mantolama zorunluluğu yok.