Maltepe Türkter Sitesi’nin imar planı değişikliği askıya çıktı. Plan 16 Mart 2018 günü askıdan inecek…

Maltepe Gülsuyu mahallesi sınırlarında bulunan 18 pafta, 16093 ada 87 ve 88 parsel, 16087 ada 1 parsel ve 16094 ada 1 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

15 Şubat 2018 günü askıya çıkan plan 16 Mart 2018 günü askıdan inecek. Planlar 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.

Yaklaşık 25 bin 530 metrekare alana sahip olan alanda Türkter Sitesi yer alıyor. Planlama alanı içerisinde bulunan parsellerin tamamı Hayat Gıda şirketine ait.

PLAN NOTLARI
1) Plan değişikliği onama sınırı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2014 gün ve 3338 sayılı yazısı gereğince riskli yapı tespiti kapsamında ilan edilen “uygulama alanı” sınırı olup; İstanbul ili Maltepe ilçesi, Gülsuyu mahallesi, 18 pafta 16093 ada 87 ve 88 parsel, 16087 ada 1 parsel ve 16094 ada 1 parsel ile bir kısım tescil dışı alanı (yol) kapsamaktadır.
2) Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan, kısmen konut alanı kısmen park alanı ve kısmen yol alanıdır.
3) Konut alanında yapılanma koşulları; ayrık nizam, taks=0,20-0,40 ve kaks=1,50; yençok:15 kat. 26.02.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Maltepe e-5 güneyi uygulama imar planı 5 no’lu plan hükmü doğrultusunda 3000 m²’den az olmamak şartı ile bir adet yapı adası oluşması halinde: emsalli yerlerde mevcut emsal değerine e = 0.50 ilave yapılacak olup, plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan konut alanında e=2.00 olarak uygulama yapılacaktır. Hesap brüt parsel alanı üzerinden yapılacaktır.
4) Plan değişikliği onama sınırı içerisinde mer’i imar planında kapatılan yol toplam alanı kadar park alanı bedelsiz terk edilmek suretiyle ayrılacaktır.
5) Açıklanmayan hususlarda meri uygulama imar planı hükümleri ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare