7 ortakla kurulan kooperatif üyelerinden biri evini satarsa aidatı kim öder? Kooperatife giren yeni ortakların sorumlulukları nelerdir?

 

 

Kooperatifler Kanunu gereğince bir yapı kooperatifi en az 7 tüzel kişiden meydana geliyor. Kooperatiflerin amacı, ortakların sorumluluğu ve ortaklığın bozulması durumunda doğacak sorumlulukların tamamı Kooperatifler Kanunu’nda belirtiliyor. Peki bir kooperatif üyesi evini satarsa aidatları kim öder?

 

 

İşte Kooperatifler Kanunu’nun da yer verilen o maddelere göre;

 

Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu:

 

Ortakları şahsan sorumlu, veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, durumunu bilerek yeni giren kimse, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykırı mukavele hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmez.

 

 

Bir ortağın ayrılmasından veya kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluk:

 

Sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ortak ölür veya diğer bir sebeple kooperatiften ayrılışının kesinleştiği tarihten başlıyarak bir yıl veya anasözleşme ile tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatif iflas ettiği takdirde, ayrılmasından önce doğmuş olan borçlar için ortak sorumluluktan kurtulamaz.

 

 

Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde ek ödeme yükümü de mevcut olmakta devam eder.

 

Bir kooperatif dağılırsa, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlıyarak bir yıl veya anasözleşmede tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatifin iflasının açılmasına karar verilmesi halinde ortaklar aynı şekilde ek ödemelerle birlikte sorumludurlar.

 

Haber Merkezi / emlakmetrekare.com