Kooperatif üyelik devri noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte aşama aşama kooperatif üyelik devri…

 

 

Kooperatif üyelik noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Devir işleminden sonra kooperatif üyesinin kooperatif kuruluna başvurması gerekiyor. Bu işlemler aynı anda da yürütülebiliyor.

 

 

Kooperatif üyelik devir dilekçesi..

Kooperatif üyeliğini devreden;

 

…………….. KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

…….

 

 

Kooperatifinizin ……… nolu üyesiyim. Kooperatifte bana ait ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kattaki ……… konutum ile üyelik hak ve sorumluluklarımı tüm mali ve hukuki vecibeleriyle birlikte ve hiçbir hakkım ve iddiam kalmamak kaydıyla …………………………………… oğlu / kızı …………………………………………..’ya devrettim ve ilgiliden paramı aldım.

 

 

Benim kayıtımın silinerek yerime ……………………………….. kayıt ve tescilinin yapılmasını arz ederim.

 

 

SAYGILARIMLA

……/……../………….

……..NO’LU ÜYE

…………………

Kooperatif üyeliğini devralan;

………… KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

………….

 

 

Kooperatifinizin -………… no’lu üyesi ……………………………………………’nın üyelik hak ve sorumlulukları ile birlikte …………………kattaki ………nolu konutunu /işyerini bedelini ödeyerek devir aldım.

 

 

Kooperatifinizin anasözleşmesini okudum ve etraflıca inceledim ve bütün hükümlerine vakıf oldum. Bundan böyle kanun, anasözleşme. hükümleri ile, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu kararlarına uyacağımı, yükümlülüklermi zamanında yerine getireceğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

 

 

………………………………………………..’nın kayıtının silinerek , yerine benim adıma kayıt ve tescil yapılmasını arz ederim.

SAYGILARIMLA

………/……../………….

YAZIŞMA ve KANUNİ …………………………………………….

TEBLİGAT ADRESİM VE TELEFONUM

………………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………

 

 

EKLERİ

2 şer adet nüfus cüzdan fotokopisi,

İkametgah ilmihaberi ve son bir yılda çekilmiş resim.

 

 

Haber Merkezi / emlakmetrekare.com