Kategoriler: Gündem Haberleri

Konkordato ne demek?

“Konkordato” kavramı son günlerde duymaya alıştığımız kavramların biri haline geldi. Önemli şirketlerin konkordato ilanı haberleri üzerine, doğal olarak “Nedir bu konkordato?” sorusu akla geliyor.

Dürüst bir borçlunun talebinin, kanunda öngörülen nitelikle çoğunlukla alacaklılar tarafından kabulü ve yetkili makamca tasdik edilmesi sonucunda oluşan ve borçluya borçlarını tam olarak ödemesi kaydıyla süre verilmesini ya da kararlaştırılan oranda bütün adi borçlarında indirim yapılması olanağını tanıyan hukuki kurum, “konkordato” olarak adlandırılır.

Sözü edilen hukuki kurum, hem borçlu ile alacaklılarını hem de kamunun menfaatlerini
gerçekleştirmeye yönelik bir işlevi üstlenmiş durumdadır. Özellikle, üretim süreci içerisinde yer almak suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunan ve binlerce işgücü istihdam eden iyiniyetli hukuk süjelerinin, konjonktürel dalgalanmalar, plân ve programda meydana gelen irade dışı sapmalar gibi ellerinde olmayan nedenlerden ötürü, içine düştükleri malî sıkıntılar yüzünden iflâs yoluyla tasfiye edilmelerine göz yumulması ya da rıza gösterilmesi, hem üretim kaybına ve dolayısıyla kamu ekonomisinin zarar görmesine hem de bir takım insanların işsiz kalmasına ve dolayısıyla sosyal barışı ve güvenliği bozabilecek ya da tehdit edebilecek tutum ve davranışların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle, son işaret edilen durumun, bizim ülkemiz gibi ekonomik istikrarsızlığın ve yoğunenflasyonist koşulların egemen olduğu ülkelerde ortaya çıkması muhtemeldir. İşte bu tehlikenin doğumunun önlenmesi araçlarından birisini de
konkordato oluşturur.

Borçlunun konkordato mühleti talebinde bulunmasından, bu talebin tetkik merciince incelenip karara bağlanmasına kadar oldukça uzun bir zaman geçmektedir. Hatta, mühlet talebine ilişkin bu inceleme aylarca sürmektedir. Konkordato mühleti tdebinde bulunulmasından, bu talebin karara bağlanmasına kadar geçen dönem içerisinde, borçlunun malvarlığında alacaklıların zarara uğramasına yol açabilecek nitelikte hukukî işlemlerde bulunması mümkün olduğu gibi; alacaklıların da yeni takipler (özellikle, iflâs takipleri) yapmak suretiyle, onun konkordato girişimini etkisiz kılacak tutum ve davranışlar sergilemeleri mümkündür. Zira, konkordato mühletinin hükümleri, borçlunun konkordato mühleti talebinde bulunduğu tarihten itibaren değil; aksine, mühlet kararının verildiği tarihten itibaren hatta borçlunun tasarruf yetkisine getirilecek sınırlama açısından, bu kararın ilânı tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır.

Paylaş

Son Yayınlananlar

Balıkesir Karesi TOKİ Kura Töreni Yarın Yapılıyor! Balıkesir Karesi TOKİ Kura Sonuçları!
  • Gündem Haberleri
  • TOKİ

Balıkesir Karesi TOKİ Kura Töreni Yarın Yapılıyor! Balıkesir Karesi TOKİ Kura Sonuçları!

Toplu Konut İdaresi(TOKİ)Başkanlığı tarafından Balıkesir Karesi'de yapılacak 1000 konutluk Toplu Konut Projesi için kuraların çekilişi yarın yapılacak. Balıkesir Karesi TOKİ…

% gün önce
Balıkesir Karesi TOKİ Kura Tören Tarihi Ne Zaman! Balıkesir Karesi TOKİ Kura Sonuçları!
  • TOKİ

Balıkesir Karesi TOKİ Kura Tören Tarihi Ne Zaman! Balıkesir Karesi TOKİ Kura Sonuçları!

Toplu Konut İdaresi(TOKİ)Başkanlığı tarafından Balıkesir Karesi'de yapılacak 1000 konutluk Toplu Konut Projesi için kuraların çekilişi Temmuz ayında yapılacak.Hak sahibi belirleme…

% gün önce
Çorum Merkez TOKİ Kura Ne Zaman? Çorum Merkez TOKİ Kura Sonuçları!
  • TOKİ

Çorum Merkez TOKİ Kura Ne Zaman? Çorum Merkez TOKİ Kura Sonuçları!

TOKİ Çorum Merkez Kuruçay Mahallesinde Emekli Grubu için yapacağı 699 adet konutun kura törenini Ağustos ayında gerçekleştirecek. Çorum Merkez TOKİ…

% gün önce
Çorlu TOKİ Nusratiye Kura Çekilişi Ne Zaman? Çorlu TOKİ Kura Sonuçları!
  • TOKİ

Çorlu TOKİ Nusratiye Kura Çekilişi Ne Zaman? Çorlu TOKİ Kura Sonuçları!

TOKİ tarafından yapılacak olan Çorlu Nusratiye Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası Temmuz ayında yapılacak. Toplu Konut İdaresi(TOKİ)…

% gün önce
Balıkesir Karesi TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman?Balıkesir Karesi Kura Sonuçları!
  • TOKİ

Balıkesir Karesi TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman?Balıkesir Karesi Kura Sonuçları!

Toplu Konut İdaresi(TOKİ)Başkanlığı tarafından Balıkesir Karesi'de yapılacak 1000 konutluk Toplu Konut Projesi için kuralar Temmuz ayında çekilicek. TOKİ Balıkesir Karesi'de…

% gün önce
TOKİ Çorlu Muhittin Mahallesi Kuraları Ne Zaman?TOKİ Çorlu Kura Sonuçları!
  • Gündem Haberleri
  • TOKİ

TOKİ Çorlu Muhittin Mahallesi Kuraları Ne Zaman?TOKİ Çorlu Kura Sonuçları!

TOKİ tarafından Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi Projesinde bulunan 618 konut için hak sahibi belirleme kura töreni gerçekleştirilecek. Toplu Konut İdaresi(TOKİ)Başkanlığı…

% gün önce