Kartepe Köseköy’de bulunan 3.3 milyon TL’lik arsa 8 Mart’ta ihaleye çıkıyor…

Kartepe Belediyesi Köseköy 547 ada 7 parselde yer alan 9 bin 745 metrekarelik arsasını satışa çıkardı. Lojistik Tesis Alanı’nda kalan arsada Yençok=9.50 metre, emsal: 0.60 olarak belirlendi.

Tahmini bedeli 3 milyon 353 bin 311 TL olan arsanın ihalesi 8 Mart 2018 günü saat 10:10’da Kartepe Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 – Noter tasdikli imza beyannamesi,
2 – Nüfus kayıt örneği,
3 – İkametgah belgesi,
4 – Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
5 – İhale şartname bedeline ait makbuz,
6 – Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 – Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2 – Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) ,
3 – Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait),
5 – Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
6 – İhale şartname bedeline ait makbuz,
7 – Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
8 – Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi