Kapıcının görev ve sorumlulukları, izni, çalışma koşulları, izin günleri gibi bir çok detay Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nde açıklanıyor. Kapıcı ücretleri ve izinleri ise İş Kanunu’na göre düzenleniyor. Kapıcılar ücretli izin kullanabiliyor mu ?

 

 

Kapıcıların görev ve sorumlulukları, izinleri, yıllık izinleri, iş tanımı, ücret ödemeleri,konut tahsili gibi konulara Konut Kapıcıları Yönetmeliği kapsamında ele alınıyor. Kapıcıların ücretleri ve yıllık izinleri ise İş Kanunu’na göre belirleniyor. İşte Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nde yer alan o maddeler;

 

 

İş süresi ve ara dinlenmesi

Madde 6 – Kapıcıların iş süresi haftada en çok 45 saattir. İş süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır.

Ara dinlenmesi, işin niteliğine göre en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi yarım saatten az olamaz.

Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz.

Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları dikkate alınarak değiştirilebilir.

Ücret ödemesi

Madde 7 – Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenirken ücret hesap pusulası verilir. Ücret en geç ayda bir ödenir.

Hafta tatili

Madde 8 – Kapıcı, İş Kanunu hükümlerine göre hafta tatilini kullanır.

Genel tatil ve ücreti

Madde 9 – 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da yer alan genel tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanunu’nun 42 nci maddesine uygun olarak ödenir.

Yıllık ücretli izin

Madde 10 – Kapıcıya, İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

 

Haber Merkezi / emlakmetrekare.com