Güzergahı kesinleşen Kanal İstanbul projesinde ÇED süreci yeniden başladı. Kanal İstanbul’un inşaat çalışmalarının 5 yıl içinde tamamlanması ve hizmete açılması planlanıyor…

İstanbul Boğazı’na alternatif olarak yaşama geçirilecek olan Kanal İstanbul projesinin güzergahı geçtiğimiz aylarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklanmıştı. İlk olarak Aralık 2017’de ÇED süreci başlatılan Kanal İstanbul projesinin ÇED Raporu’nda 5 alternatif güzergah yer alıyordu. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden yayınlanan raporda kesinleşmiş güzergah ve projenin tüm detayları belirtildi.

Kamu ve özel sektör ortaklığında inşa edilecek olan Kanal İstanbul projesi ile İstanbul Boğazı’ndaki yaşam ve kültürel varlıkları tehdit eden gemi trafiğinin minimize edilerek, boğazın her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanının sağlanması hedefleniyor.

Mevcut durumda detay mühendislik çalışmaları devam eden yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Doğusunu takip eden
koridorun inşaat çalışmalarının 5 yıl içeresinde tamamlanması ve gerekli bakımların yapılması kaydıyla 100 yıl İstanbul’a dolayısıyla Türkiye’ye hizmet etmesi
öngörülüyor.

Kanal İstanbul Projesi kapsamında kanal içerisinde acil durum rıhtımları, kanalın işletilmesine yönelik acil müdahale merkezleri, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üst yapılar, liman, lojistik merkez, yat limanı, kanal içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda karĢıdan karşıya ulaşımı deniz yolu ile sağlayacak kıyı yapıları, tahkimat ve dolgu alanları, ada teşkili vb. kıyı tesisleri yapılması planlanıyor.

Proje kapsamında tesis edilecek olan alt ve üst yapıların tamamı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde, kıyı yapılarından Karadeniz’de tesis edilecek olan dolgu alanı Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin, Karadeniz Limanı ise Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinin Karadeniz’e olan kıyı şeritlerinde yer alıyor. Marmara Denizi tarafında tesis edilecek olan adalar batıdan doğuya doğru sırasıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinin Marmara Denizi’ne bakan kıyılarında ve Marmara Limanı ise Küçükçekmece ilçesinin girişinde kanal koridorunun başlangıç noktasında bulunuyor.

Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin kişinin, işletme aşamasında ise yardımcı tesisler de dahil olmak üzere toplam bin kişinin çalışması öngörülüyor.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare