Kamu Konutları Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. İşte o değişiklikler…

Kamu Konutları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik’te yapılan değişiklikler şu şekilde;
– Yönetmeliğin 4. maddesine c fıkrasından sonra gelmek üzere “ç) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli” fıkrası eklendi.

– Yönetmeliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasına “Türk Silahlı Kuvvetlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında” ibaresi eklendi.

– Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin 3. fıkrası ise “Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır” şeklinde değiştirildi.

– Yönetmeliğin 9. maddesinin ikinci fıkrası “Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır” şeklinde değiştirildi. Dördüncü fıkrasına ise “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklendi.

– 14. maddenin altıncı fıkrası “Konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usul ve esaslar; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Milli Savunma bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için İçişleri Bakanlığınca (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözönünde bulundurularak ayrıca düzenlenir.” şeklinde değiştirildi.

– Aynı yönetmeliğe ekli “Özel Tahsisli Konutlar” başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendi “2-Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı” olarak değiştirildi.

– “Görev Tahsisli Konutlar” başlıklı (2) sayılı cetvelin beşinci fıkrası ise şu şekilde değiştirildi;
“Görev tahsisli konutların tahsis edileceği rütbe ve makamlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında İçişleri Bakanlığınca düzenlenir”

Maide KARADAĞ YAKORİDİS/Emlakmetrekare