Yeniden ihaleye sunulan Kalamış Yat Limanı için son teklif verme tarihi 27 Nisan’a kadar uzatıldı…

Daha önce 2014 yılında ihalesi yapılan Kalamış Yat Limanı Kasım 2017’de yeniden ihaleye çıkarıldı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait olan Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkı verilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının katılabileceği ihaleye son teklif verme tarihi 15 Şubat 2018 olarak belirlenmişti.

Bugün Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nin Resmi Gazete’de yayımladığı ilana göre son teklif verme tarihi 27 Nisan 2018 tarihine kadar uzatıldı.