İMAR Barışı Yasasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına imara aykırı ve kaçak bina yapıldığı ihbarı yağmaya başladı. Peki Kaçak Yapı’nın cezası ne?

Türk Ceza Kanunun “İmar Kirliliğine Neden Olma” başlığını taşıyan 184.maddesi şu hükmüleri içeriyor:

“Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

“Görevi kötüye kullanma” başlıklı 257.madde ise kaçağa göz yumarak kamu zararına neden olan ya da birilerine haksız menfaat sağlayan memura, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesine hükmediyor.