İstanbul Uluslararası Finans Merkezi programı kapsamında ulaştırma altyapısı için toplam 2.7 milyar dolar harcanacak.

2014-2018 arasında uygulanacak program, İstanbul ‘un dünyada ilk 25 küresel finans merkezi içerisinde yer almasını, Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından ilk 30 ülke içine girmesini ve finansal hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının yüzde 6’ya yükselmesini hedefliyor.

İstanbul küresel finans merkezleri sıralamasında halen 44’üncü sırada yer alıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin piyasa değerinin, gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 32.4’ten 66’ya çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda KAP uluslararası standartlara kavuşturulacak, İngilizce versiyonu geliştirilecek. Metal vb. emtianın işlem görebileceği organize piyasalar oluşturulacak. İstanbul Tahkim Merkezi faaliyete geçecek. Finans sektörüne yönelik özellikli konularda ihtisaslaşmış mahkemeler kurulacak. Finans alanına yönelik lisans ve lisansüstü programlarda Arapça ve Rusça seçmeli ders olarak yer alacak.

HALKA ARZA TEŞVİK

Halka arzı teşvik için de düğmeye basıldı. Yüzde 25’in üzerinde halka açılacak şirkete 5 yıl süresince kurumlar vergisi indirimi gelecek. Kuyumcular bankalara ekspertiz hizmeti verecek. Kredi kartlarına uygulanan borç/ gelir oranı diğer bireysel kredilere genişletilecek. Eylem Programı’nda ayrıca borsadaki şirket sayısının 424’ten 606’ya çıkarılması hedefleniyor.