20 Aralık’ta İller Bankası Ankara Macunköy Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek Çalıştayda kentsel dönüşümle ilgili bilimsel araştırma, inceleme, gözlem, bilgi birikimi, tecrübe, uygulama ve öneriler müzakere edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan İller Bankası kentsel dönüşümün Dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları ile risk ve avantajlarını geniş katılımlı bir Çalıştayla masaya yatıracak. Bakanlık ile birlikte koordineli olarak düzenlenecek Çalıştay’a çok sayıda bürokrat, belediyelerin ve yerel yönetimlerin temsilcileri, akademisyenler ile kentsel dönüşüm konusunda katkı sunacak olan özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak.

Kentsel dönüşüm kavramının tanımı ve içerdiği unsurlar, kentsel dönüşüm ihtiyacını doğuran etmenler, riskli yapıların tespit süreci, rezerv alanların belirlenmesi, hazırlanması ve değerlendirilmesi, imar planlarının yenilenmesi ihtiyacı, uygulamada karşılaşılan yasal, bürokratik ve pratik sorunlar, muafiyet uygulamaları, kentsel dönüşüm işlem süre ve süreçlerinin değerlendirilmesi konuları çalıştay süresince katılımcılar tarafından sunum olarak gerçekleştirilecek.

Kentsel dönüşüme ilişkin şekil ve içerik tanımlaması kapsamında protokol konuşmaları ve sunumlar Çalıştayın birinci bölümünü oluştururken, ikinci bölümde Çalıştaya katkı verecek olan katılımcıların karma gruplar halinde görüş ve önerileri alınarak “müzakere” yöntemi uygulanacak. Çalıştayda belirlenen çözüm önerileri daha sonra rapor halinde yayınlanacak.