İğneada Belediyesi bir bütün halindeki 15 bin metrekarelik iki arsasını 3.4 milyon TL’ye satıyor…

İğneada Belediyesi 8 pafta 435 parsel ve 9 pafta 1122 parselde yer alan bir bütün halindeki toplam 15 bin metrekarelik iki arsasını satışa çıkardı.

Liman Caddesi mevkiinde yer alan arsalar için 3 milyon 450 bin TL isteniyor. Geçici teminatı 103 bin 500 TL olan arsaların ihalesi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 14:00’da İğneada Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılacak.

İhale şartname ve ekleri İğneada Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 300 TL karşılığından satın alınabiliyor. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Teklif Mektubu (Şartname Ekinde Örneği Mevcut)
b) Gerçek Kişiler İçin Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh Belgesi)
c) Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu
ç) İhale Şartnamesi Alındı Makbuzu
d) Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdan Sureti
e) Gerçek ve tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküsü ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
f) İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin 2018 yılı onaylı Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı Tüzel Kişiliğin faaliyette olduğuna dair belge.