2015 Yılına yeni HES yatırımları ile başlayan Güriş Holding, TAHTA HES’i satın almasının üzerinden henüz 1 ay bile geçmeden yeni bir Hidroelektrik Santrali (HES) daha satın aldı.

Artvin ili Borçka ilçesi Arpa deresi üzerinde yer alan ve 32,9 MW kurulu güce sahip Arpa HES’in yüzde yüz hissesi GÜRİŞ Holding tarafından satın alındı. ARPA HES’in portföyüne dahil olması ile birlikte Güriş Holding’in sadece Hidroelektrik Santrallerinden 300.000.000 kWs/Yıl enerji üretmesi beklenmektedir.

Güriş Holding Arpa HES’in satın alınması ile birlikte 5’i Jeotermal, 3’ü Rüzgar ve 4’ü de hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 14 santral ve yaklaşık 473 MW’lık kurulu güce sahip bir “Yenilenebilir Enerji Firması” oldu. Güriş Holding’in 2015 yıl sonu itibarı ile yıllık elektrik üretimi 2.600.000.000 kWs olarak hesaplanmaktadır.

Güriş İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Müşfik H. Yamantürk: “Bu tür yenilenebilir enerji kaynaklarının tek bir çatı altında toplanması, etkin kaynak yönetimi ve dengeleme açısından büyük önem arz etmektedir. Tamamı yenilenebilir enerji kaynağına dayalı 473 MW’lık kurulu güç, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Güriş Holding’in yurt içi ve yurt dışındaki yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları hız kesmeden devam edecektir” dedi.