Emlak Konut Şişli Teşvikiye arsasının imar planı askıya çıktı. Planlar 30 gün askıda kalacak…

Emlak Konut GYO’nun 15 Mart 2018 günü ihaleye çıkaracağı Şişli Teşvikiye arsasının imar planı askıya çıktı. Dün askıya çıkan planlar bir ay süre ile İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.

Çevre ve Şehricilik Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde; “İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi içerisinde kısmen tarihi sit alanında kalan 405 ada 14 parsel ile komşuluğundaki 405 ada 9 ve 102 parsellere ilişkin bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının onaylanmasının talep edildiğinden bahisle, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi içerisinde kısmen tarihi sit alanında kalan 405 ada 14 parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Bakanlığımızca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca 16.02.2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir”

Şişli Teşvikiye arsasında ticaret+konut alanı imarlı bir parsel 8 bin 713 metrekare, ticaret+konut alan imarlı bir diğer parsel 3 bin 922 metrekare, ticaret alanı imarlı parsel ise bin 88 metrekare ve park alanları toplamı ise 6 bin 954 metrekare büyüklüğe sahip.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare