Özelleştirme kapsamına alınan Elbistan Şeker Fabrikası’na ait parsellerin imar planı değişikliği onaylandı…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programına alınan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Kahramanmaraş Elbistan’da yer alan Elbistan Şeker Fabrikası alanına ait parsellerin imar planı değişikliğini onayladı. Değişiklik ile parsellere aşağıdaki imar kararları getirildi.

Planlar Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip askıya çıkarılmak üzere İdare tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek.

– 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile “Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Toplu İş Yerleri, İbadet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi, Sanayi Alanı, Dere(Kanal), Teknik Alt Yapı Alanı, Tarım Alanı, Park, Yol ve Otopark”
– 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile “Gelişme Konut Alanı (Emsal:1.00 ve Yençok: 5 Kat), Ticaret Alanı (Emsal:1.50 ve Yençok:5 kat), Toplu İş Yeri (Emsal: 0.50 ve Yençok:6.50 metre) Cami Alanı, Anaokulu Alanı, İlkokul Alanı, Lise Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, Küçük Sanayi Sitesi (Emsal: 0.60 ve Yençok: 2 Kat), Sanayi Alanı (Emsal: 1.00 ve Yençok: Yapının teknolojik özelliklerine göre belirlenecektir), Dere (Kanal), Teknik Alt Yapı Alanı (Emsal: 0.50 ve Yençok: 1 kat), Park Alanı, Otopark ve Yol”

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare