Yapı-Endüstri Merkezi tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenecek EKODesign Konferansı, 9 Nisan 2015 Perşembe günü, “Yeşil Motivasyon” teması ile YEM’de gerçekleştirilecek.

8 yıldır yarattığı tartışma ortamı ve yayınları ile ülkemizde sürdürülebilir tasarım ve kentleşmenin önünü açmayı hedefleyen EKODesign, bu yıl “Yeşil Motivasyon” kavramının çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları ile ele alınacağı oturumlarda, birbirinden beslenen birçok disiplini bir araya getirecek.

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenecek EKODesign Konferansı, 9 Nisan 2015 Perşembe günü, 09:00-17:30 saatleri arasında “Yeşil Motivasyon” teması ile YEM’de gerçekleştirilecek. EKODesign 2015 kapsamında; “yeşil motivasyon” kavramının çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları ile ele alınacağı oturumlarda birbirinden beslenen birçok disiplinin temsilcisi bir araya gelecek. EKODesign 2015, ‘Günümüzde günlük konuşmalara kadar işlemiş “yeşil” ve “sürdürülebilir” olma etiketlerinin altında yatan kavramları, yaklaşımları içselleştirmek ve teşvik etmek adına “motive eden yeşil”in anlamı nedir?’ sorusuna yanıt arayacak.

Sosyal, ekonomik ya da kültürel olarak ne kadar farklı olursak olalım, daha sağlıklı, iyi ve mutlu bir geleceğe sahip olacak ve bunu koruyabilecek bilinçli bir nesil yetiştirmek insanın temel motivasyon kaynağı. Buna ulaşmak adına yaşam biçimlerimizi sorgulamamız ve iyileştirmemiz gerektiği aşikâr. Bu “büyük ev”de, dünyamızda, her bireyin, toplumun ya da kurumun üstüne düşen bir sorumluluğu var. Günümüzde günlük konuşmalara kadar işlemiş “yeşil” ve “sürdürülebilir” olma etiketlerinin altında yatan kavramları, yaklaşımları içselleştirmek ve teşvik etmek adına motive eden “yeşil”in anlamı nedir bugün? Bu sorunun cevabını, çok sesli bir platform olarak ilham verici fikirlerle vermeyi amaçlayan EKODesign, sürdürülebilir tasarım ve kentleşmede farkındalık kazandıran özel sektör, kamu ve akademi temsilcilerini bir araya getirecek.

Çevre, enerji ve su kaynaklarını gözeterek sürdürülebilir yapılaşma ve kentleşme konularında farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen EKODesign, “yeşil diyaloglar” formatıyla uzmanların birbirlerinden beslenmelerini ve zengin içeriklerle yeni sorular sordurarak, farklı pencereler açmayı hedefliyor. Yapı-Endüstri Merkezi, sivil toplum, girişim, kentsel strateji, yatırım, geliştirme, şehir planlama, yeşil bina, malzeme ve mimarlık alanlarındaki uzmanları, EKODesign Konferansı’nda ilham verecek fikirlerle buluşturmaya devam ediyor.

Ülkemizde sürdürülebilir tasarım ve kentleşmenin önünü açmak için mimarlık, müteahhitlik ve malzeme bileşenlerinde hem özel sektör hem kamu hem de akademinin farkındalık kazanmasını sağlamak adına çok sesli platform olmayı hedefleyen EKODesign, 8 yıldır yarattığı tartışma ortamı ve yayınları ile gündemi belirlerken, çarpıcı konu başlıklarını uzman konuşmacılarla sektöre sunmaya devam ediyor.

EKODesign 2015 sırasında sosyal medya üzerinden #ekodesign2015 etiketiyle twitter.com/YEMEtkinlik ve facebok.com/YEMEtkinlik sayfalarında soru ve görüş iletmek mümkün olacak.

EKODesign, her yıl olduğu gibi bu yıl da, YAPI Dergisi tarafından yayına hazırlanan “Yapıda Ekoloji” ekiyle, bu alanda kalıcı bir kaynak oluşturulmasına katkıda bulunurken, YAPI Dergisi konferans kapsamında “motivasyon”u eğitim yapıları özelinde mercek altına alacak. Eğitim mekânlarında öğrenim motivasyonunu “yeşil” ya da “çevre dostu bina”ların nasıl etkilediğini sorgulayacak.