Hürriyet Gazetesi borsa sayfasındaki köşesinde yazan Murat Kurum Emlak Konut GYO’nun sermaye piyasalarını açıkladı.

EMLAK Konut GYO olarak sermaye piyasalarındaki faaliyetlerimize Borsa istanbul’da işlem gören bir halka açık şirket olarak devam etmekteyiz.

Şirketimiz toplam hisselerinin yüzde 50.6’sı bu piyasalarda EKGYO hisse kodu ile işlem görüyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına sadece tanımlarım itibarı ile bile bakarsak bu ortaklıkların, “çeşitli portföylere yatırım yapmak ve paylarını sermaye piyasalarına ihraç etmek” temelinde kurulan birer Sermaye Piyasası kuruluşları olduğunu görürüz. Bu doğrultuda Emlak Konut GYO’da 2010 ve 2013 yıllarında olmak üzere iki defa halka arz işlemi gerçekleştirdi. Böylece; Şirketimizin daha da büyümesi ve stratejik arsa alımlarımızı gerçekleştirebilmek için alternatif yöntemlerine göre daha düşük maliyetli ve uzun vadeli bir “finansman” sağlamış olduk.

ULUSLARARASI TANITIM

Yurtiçi ve yurtdışında şirketimizin “tanıtım”ını gerçekleştirdik. Düzenli olarak faaliyetlerimizle ilgili gelişmeleri kamuyla paylaşmamız nedeniyle Şirketimizin ulusal ve uluslararası ekonomi bültenlerinde ve haber akışlarında görünürlüğü belirgin şekilde artmış oldu. Bir anlamda Şirketimizin küreselleşmesine de imkan tanımış olduk. Bunun yanında, halka açılan birçok diğer şirket gibi Borsa İstanbul ‘a kote olmak Şirketimizin “kurumsallaşma” sürecinde de önemli bir kilometre taşı oldu. Yeni ortaklarımıza kaışı olan sorumluluklarımız çerçevesinde hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürdürülebilirdik gibi konularda daha da mesafe kat etmiş olduk. Kurum kültürümüzün gelişmesine de ciddi katkıları olduğunu söyleyebiliriz.

KREDİBİLİTEYİ ARTIRIYOR

Şirketimizin günümüz itibari ile ilave bir finansman ihtiyacı bulunmasa dahi, borsada işlem görmenin Şirketlerin bankacılık ve para piyasaları karşısında “kredibilite”sini arttırdığını düşünüyoruz.
Böylece halka açık şirketler daha az maliyetle ve daha kolay kredi bulma imkanı kazanmış oluyorlar . Şu anda Borsa İstanbul’da işlem gören 400’ün üzerinde şirket bu yönüyle Türkiye’deki diğer şirketlerden olumlu anlamda ayrışmaktadır. Çünkü, Şirketimiz örneğinde de olduğu gibi yatırımcılarımız; yönetimi açık, iş modelleri öngörülebilir, attığı ve atacağı adımlar yakından takip edilebilen ve elde ettiği finansal sonuçları uluslararası kurallara uygun şekilde kamuoyuyla Emlak Konut GYO Genel Müdürü paylaşan bir şirkete ortaktırlar.

GÜVENİLİR YATIRIM ARACI

Borsada işlem görüyor olmamızın Şirketimize olduğu gibi, doğrudan yatırımcılanmıza ve sermaye piyasasına da katkıları bulunmakta. Yatırımcılarımızdan elde etmiş olduğumuz kaynağı, karlı projelerde değerlendiriyor ve neticesinde elde ettiğimiz bu karın yüzde 40’ını da nakit temettü olarak yatırımcılarımız ile paylaşıyoruz. Halka açıldığımız günden bu yana yatırımcılarımızı memnun eden bu ısükrarlı uygıüamayı sürdürme gayreti içerisindeyiz. Malumunuz gayrimenkul, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de en önemli ve en güvenilir yaürım araçlarının başında geliyor. Fakat toplumun her kesiminin finansal anlamda doğrudan bir gayrimenkule sahip olma imkanı ne yazık ki olmuyor. İşte tam bu noktada Emlak Konut GYO gibi halka açık bir firmanın hisse senetleri, küçük yatırımcılara İstanbul’un ve Türkiye’nin en iyi projelerine ortak olma imkanı sağlıyor.

4.3 MİLYAR TL FİNANSMAN

Biz bunu yaptığımız iki halka arzla desteklemiş olduk. İki başanlı halka arzın ardından Şirketimizi doğru bir yönde büyütmek adına sağlam adımlar atmış olduk. Kendi özsermayemizi büyütmüş olduk ve Türk sermaye piyasalarının da derinleştirilmesi adına önemli bir katkı sağladık. 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk halka arzımızda 1.052 milyar TL ve 2013 yılındaki ikinci halka arzımızda da 3.25 milyar TL olmak üzere toplam tutan 4.3 milyar TL’yi aşan bir finansmana kavuşmuş olduk. Bunun dışında bugüne kadar piyasalardan doğrudan borçlanmayı tercih etmedik.Bunun yanında düşen petrol fiyatlarının ve sürdüregeldiğimiz politik istikrarın da olumlu katkısıyla birlikte, yatırımcılar açısından ülkemiz borsası ve sermaye piyasalannm bölgedeki en ciddi alternatif olduğunu düşünmekteyiz.

Hürriyet