İşte Şişli’nin dünden bugüne değişen emlak piyasası…

o Şişli 25 km2’lik bir alanda yer almaktadır.
o 2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 318.217 kişidir.
o Gündüz bu sayı üç misline kadar çıkabilmektedir.
o İlçe, tarihin her döneminde şehrin en seçkin yerlerinden biri olma özelliğini korumuştur.
o Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle Etfal Hastanesi çevresinde yapılaşma yoğunlaşmıştır.
o Daha sonra Cumhuriyet, Halaskargazi ve Abide-i Hürriyet Caddelerinde giderek hızlı bir
yapılaşma olmuştur.
o 1930 – 1940 döneminde başta Cumhuriyet, Halaskargazi ve Abide-i Hürriyet Caddelerinin iki yanında ve çevresinde, çoğu günümüze kadar gelen dönemin lüks apartmanları bitişik nizamda inşa edilmiştir.
o 1950’den sonra İstanbul’a yönelen ve günümüze kadar süren göç dalgasından ilçe de payını almış ve semtin kuzeyinde Çağlayan, Gültepe gibi gecekondu mahalleleri oluşmuştur.
o 1960 ve sonrasında da Hürriyet, Örnektepe, Kuştepe, Çeliktepe adlarıyla yeni gecekondu bölgeleri meydana gelmiştir.
o Bu süreç içinde Harbiye, Nişantaşı, Osmanbey, Şişli ve Maslak semtleri önemli iş ve ticaret merkezi konumuna gelmiştir.
o İlçe hızla değişim içinde, İstanbul’un ve ülke ekonomisinin iş ve finans merkezi olma özelliğini hâlâ korumaktadır.