Dinar 2 HES özelleştiriliyor. HES için 5 Nisan’a kadar teklif verilebiliyor…

Dinar 2 Hidroelektrik Santrali özelleştiriliyor. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Dinar 2 HES’i ihaleye çıkarıyor.

HES için son teklif verme tarihi 5 Nisan 2018 olarak belirlendi. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

– İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak bin 500 TL’nin İdare’nin;

T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “DİNAR 2 HES İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekiyor. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.