HAZİNE ve Maliye Bakanlığı’nın geçen yıl yayımladığı yönetmelik sadece Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara eğitim ve yurt faaliyetleri için Hazine arazileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz kullanım hakkı veriyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle vakıfların yanı sıra Cumhurbaşkanı’nca kamu yararına dernek statüsü verilen dernekler de bu kapsama alındı. 389 dernek arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Darüşşafaka, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ Öğrenci Destekleme, Atatürkçü Düşünce, Hayrat, İlim Yayma bulunuyor. Kamu yararına derneklere de okul, üniversite, Kuran kursu gibi eğitim faaliyetleri ve yurt için Hazine arazileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar 49 yıllığına bedava verilecek. Bu derneklere, tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri de eğitim ve yurt için bedelsiz kullandırılabilecek.

TİCARİ FAALİYETE İZİN

Yönetmelik değişikliğiyle vakıf ve derneklerin, kamu arazisi üzerinde öğrenci yurdu yapmak için başvurabilmeleri için aranan koşullardan biri de değiştirildi. Daha önce yurtta kalacak öğrenci sayısının en az yüzde 10’unun bedelsiz, yüzde 10’unun yüzde 50 indirimli olması koşulu bulunurken; değişiklikle ihtiyaç sahibi öğrencilere yıllık öğrenci ücret toplamının yüzde 15’i kadar indirim yapılması da yeterli sayıldı.

Söz konusu taşınmazlarda eğitim ve yurt faaliyeti için izin alan dernek veya vakıflar, Hazine arazileri üzerinde yapacakları binaların kapalı alanlarının yüzde 20’sinde ticari nitelikli üniteler açabilecek. Sit alanları, özel çevre koruma bölgelerinde bedelsiz kullanım izni verilen yerler, yine bizzat vakıf veya dernek tarafından işletilebilecek ya da üçüncü kişilerin faaliyetine izin verilebilecek.