Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya “toplumsal fayda üretmek adına “değer artış payı” alınması ile ilgili yapılacak çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekir.

Kamuda Şeffaflık Paketi kapsamında, belediyelerin imar planı değişikliklerinden pay alacağının duyurulmasının ardından konu ile ilgili açıklama yapan Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya “toplumsal fayda üretmek adına “değer artış payı” alınması ile ilgili yapılacak çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken değer artışı çalışması ile toplanacak verginin yine toplumsal faydaya katkı sağlayacak projelere aktarılması gerekir” dedi.

Dumankaya sözlerine şöyle devam etti. “Geçtiğimiz yıl pek çok platformda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olacak ve toprağın kâr alanı haline gelmesinin önüne geçecek rant vergisinin hayata geçirilmesi ile ilgili açıklamalar yaptım. Bugünde değer artış payı alınmasına yönelik hazırlanan çalışmayı desteklediğimizi belirtmek istiyorum.”

“Fakat bu çalışma yapılırken özellikle bir konu var ki altını çizmek istiyorum; o da kentsel rantların vergilendirilmesiyle, rantın bir kişi üzerinde gelir oluşturmasının önüne geçilerek rant gelirlerinden bütün halkın vergi yoluyla pay alması, diğer bir ifadeyle halen ödedikleri vergi yüklerinin hafiflemesi ya da tüm topluma yarar sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için ödenek oluşturulmasıdır.”

“Bir de değer artış payı ile ilgili çalışmalar yapılırken arsadaki imar değişikliği sonrası kazanç elde edenler gibi müktesep hak kaybına uğrayanlara yönelik de çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki; daha önce imara açık bir arsa üzerinde yapılan imar değişikliği sonrası malikin bir kaybı olmaması gerekir. Böyle bir müktesep hak kaybı yaşanıyorsa da devletin bu malike müktesep hak kayıplarına karşılık gelen ödemeleri yapması gerekir.”
”Türkiye’nin en sürükleyici sektörlerinden biri inşaat sektörüdür. Bunun gelişmesi ekonomik kalkınma ve istihdam için çok önemlidir. Sektörde yapılacak “değer artış payı” gibi değişiklikler tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecek ve sektörün gelişmesi ve kurallara bağlı olması da çok büyük bir imkan sağlayacaktır.”

Dünyada toprak rantının vergilendirilmesi “Land Value Taxation” (LVT) -Toprak Değer Artış Vergisi- olarak isimlendirilen bir vergilendirme ile yapılmaktadır. İngiltere’de toprağın değerlenmesiyle ortaya çıkan rantın vergilendirilerek, devletin temel kamu gelirleri arasında yer alması hedeflenmiştir. Çin ve Hong Kong, yüksek oranlı Toprak Değer Artış Vergisi’ni başarılı bir şekilde uygulayan belki de en başarılı ülkelerdendir. Vergi gelirlerinin yüzde 35’inden fazlasını toprak rantı üzerinden aldıkları vergilerden elde etmektedirler.