Yatırım Tercihleri Araştırması’na göre vatandaşların büyük bir bölümü büyük ikramiye gibi ellerine hatırı sayılır para geçerse gayrimenkul alacağını belirtiyor. Borç kapatmayı düşünenler ikinci sırada yer alıyor.

Başını sokacak ev Türk insanı için hala bir numaralı tercih olmaya devam ediyor. Yapı Kredi Platinum Bankacılık’ın üçüncüsünü düzenlediği “Yatırım Tercihleri Araştırması 2014” sonuçları açıklandı. Araştırma, gelir düzeyi düştükçe tasarruf eğiliminin arttığını, gelir düzeyi arttıkça da eğilimin tasarruftan harcamaya kaydığını ortaya koyuyor. Türkiye’nin Batı illerinde yatırım eğiliminin arttığını, Doğu illerinde yaşayanların ise yatırımlarının arsa gibi taşınmazlar olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 37’si, büyük ikramiye kazanmak gibi ellerine beklenmedik hatırı sayılır bir para geçerse gayrimenkul alacağını belirtirken, borç kapatmayı düşünenler ise yüzde 18’le ikinci sırada yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 15’i yeni bir iş kuracağını, bir diğer yüzde 15’lik kesim ise tasarruf yapacağını dile getiriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 33’ü kendisini tasarrufçu olarak nitelendiriyor ve ağırlıklı olarak dövizli mevduatı tercih ediyor. Kendisini yatırımcı olarak nitelendiren yüzde 24’lük kesim ise parasını hisse senedi, fon gibi yatırım araçlarında değerlendiriyor. Tüketici olduğunu belirtenler ise katılımcıların yüzde 18’ini oluşturuyor. Bu kitle parasını hobileri ile ihtiyaçları için harcıyor, birikim yapmıyor. Her 10 kişiden biri de hala gayrimenkulü tercih ederken, yüzde 13’lük dilim girişimci olarak ön plana çıkıyor.

İlk tercih altın

Yatırım tercihleri arasında altın yüzde 58 ile ilk sırada yer alıyor. Dövize endeksli vadeli mevduat yüzde 46 ile ikinci olurken, yüzde 36 ile döviz üçüncü tercih edilenler arasında. Hisse senedinin payı yüzde 35, BES’in payı yüzde 30 oldu.

Aylık gelirin % 78’i zorunlu giderlere harcanıyor

Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer nokta ise geleceğe yönelik düşünceler. Araştırmaya katılan 1.010 kişinin yüzde 27’si geleceğe dair bir endişe taşımadığını belirtiyor. Bu kesimin yüzde 30’unu erkekler, yüzde 38’ini ise 18-25 yaş grubu gençler oluşturuyor. Çalıştığı şirketin performansı, emeklilik gibi mesleki kaygıları olanların oranı ise yüzde 43. Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı insanlara güvenmekte zorlandığını belirtiyor. Platinum Bankacılık müşterilerinin aylık gelirinin yüzde 22’si lüks tüketime, yüzde 78’i ise zorunlu giderlere kullanılıyor. Erkekler aylık gelirinin yüzde 23’ünü, kadınlar ise yüzde 22’sini lüks harcamaları için ayırıyor.

Vatan