İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Taşkızak ve Camialtı Tersaneleri Kıyı Kesimine İlişkin imar planı askıya çıktı.
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Taşkızak ve Camialtı Tersaneleri Kıyı Kesimine İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İlişkin Askı İlanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinde yayınlandı.
İşte o ilan;

İLAN

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 08.02.2017 sayılı ve 2163 tarihli yazısı ile; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, “Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’’ kapsamında Bakanlığımızca 03.02.2016 tarihinde onaylanan (1.Etap) Koruma amaçlı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının, kıyı kesimini içeren (2.Etap) 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca NİP-24516 ve UİP-24517 plan işlem numaraları ile 08.02.2017 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 20.02.2017-21.03.2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 20.02.2017