Beylikdüzü ve Silivri’de yer alan 2 arsa satışa çıkarıldı. Arsaların ihalesi 28 Şubat’ta yapılacak…

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Beylikdüzü ve Silivri’de yer alan arsaları satışa çıkardı. Arsaların ihalesi 28 Şubat’ta yapılacak.

Gürpınar Merkez mahallesi 1176 ada 4 parselde bulunan bin 392 metrekarelik arsa için 2 milyon 100 bin TL isteniyor. Arsanın ihalesi 10:45’te gerçekleşecek.

Silivri Alibey mahallesi Kuyu sokak 1601 ada 1 parselde yer alan bin 346 metrekarelşk arsanın bedeli ise 2 milyon 692 bin 960 TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 11:15’te yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.