Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, toplam yatırım tutarı 10 milyar 247 milyon avroluk 4 etaplı İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’nde, yapılan revizyonlar neticesinde, yatırım maliyetinde yüklenici firma lehine oluşabilecek farklar için belirlenecek yöntemle ödeme yapılmasının, idare tarafından hükme bağlandığı ve kamunun bu durumda zarara uğraması ya da yüklenici firmanın kar elde etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Bakanlıktan, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, İstanbul Yeni Havalimanı’nda yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Erdoğdu’nun, “İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’nde, kot ve koordinatlar neye göre değişti?” sorusu üzerine, 3 Mayıs 2013’te ihalesi gerçekleştirilen projenin ihale şartnamesi ve eklerinde kot, koordinat ve orjinal master planının idare onayıyla değişiklik arz edebileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. İhaleyi kazanan ortak girişimin kurduğu şirketle sözleşme imzalanmasının ardından, havalimanının yapılacağı zeminde üniversite raporlarıyla desteklenen çok detaylı jeolojik etütlerin yapıldığı, etütler neticesinde, kot ve koordinatlarda şartname hükümleri doğrultusunda revizyonlara gidilmesinin zorunlu görüldüğü ve bu konunun şartlara tabi olarak idarece onaylandığı kaydedildi.

Toplam yatırım tutarı 10 milyar 247 milyon avroluk 4 etaplı projenin, yapılan revizyonlar neticesinde, yatırım maliyetinde yüklenici firma lehine oluşabilecek farklar için belirlenecek yöntemle ödeme yapılmasının, idare tarafından hükme bağlandığı bildirilen açıklamada, kamunun bu durumda zarara uğraması ya da yüklenici firmanın kar elde etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.
Erdoğdu’nun, “Sözleşme imzalandıktan 2 yıl sonra yer teslimi yapılarak, işletmeci lehine bir durum ve kamu zararı yaratılmış mıdır?” sorusuna karşılık, sözleşmesinin yer teslimi başlıklı maddesinde, arazinin yer teslimine engel teşkil edecek resmi merci kararlarının bulunması halinde, yer tesliminin öteleneceğinin belirtildiği aktarıldı.