Anadolu Efes, WWF Türkiye ile başlattığı ‘Akıllı Tarım Projesi’ ile ana hammaddesi arpa ve şerbetçiotu üretiminde köklü bir dönüşüme katkıda bulunmayı hedefliyor. Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje, ileri teknoloji ile tarlada verimliliği ve ürün kalitesini arttıracak.

2050 yılında yaklaşık 10 milyar olacak dünya nüfusunu beslemek için gıda üretiminin küresel olarak en az yüzde 50 artması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne ait bu tahmini bizimle paylaşan ise WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar. Bayar, Türkiye’de ise nüfusun 2050’ye gelindiğinde 95 milyonu geçeceğini, 2080 öngörülerine göre de iklim değişikliği nedeniyle ülkemizin tarımda bugün üretebildiğinden yüzde 15 daha az üretim yapacağını söylüyor. Halen toplam işgücünün dörtte birine istihdam sağlayan tarım sektöründe atılacak adımlar, bu rakamlar ışığında daha da önem kazanıyor. Anadolu Efes, WWF ile “Gelecek Tarımda” ismiyle yeni bir akıllı tarım projesine start verdi. Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje, gençleri tarımsal üretime teşvik ederek Anadolu’da tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

Her ne kadar Türkiye’deki işgücünün yüzde 25’i tarımda istihdam edilse de son 20 yılda hızlı kentleşme süreci sonucunda, tarım sektöründeki işgücü sürekli olarak azalıyor. Birçok veri, toplumlardaki genç nüfusun tarıma olan ilgisinin azalmaya devam ettiğini ve hem tarım sektörünü hem de kırsal yaşamı terk ederek, başta hizmet sektörü başka alanlara kaydığını gösteriyor. Çiftçi yaş ortalamasının 57’ye çıkması bunun göstergelerinden biri. Sektörü canlandırmak ve daha cazip hale getirmek için teknoloji de belli fırsatlar sunuyor. Teknolojinin tarıma entegrasyonu, hem üretim verimliliğini, hem de iklim değişikliğinin yaratabileceği olumsuz etkilerden üretimi korumak için büyük önem taşıyor.