Maliye Bakanı Naci Ağbal, arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV matrahının daralacağını açıkladı…

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklikler öngören kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Kanun tasarında inşaat sektörüyle ilgili önemli bir gelişme bulunuyor. Bakan Ağbal, arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV matrahının daralacağını belirtti.

Sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.