Atatürk Orman Çiftliğinde, bira fabrikası alanında TBMM sosyal tesislerine bilirkişi raporu da geçit vermedi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve meslek odalarının bira fabrikası alanına TBMM Kongre Merkezi yapılmasına karşı çıkarak açtıkları davada Danıştay 6. İdaresi Bilirkişi raporu gelene kadar yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Alana ilişkin bilirkişi raporunun ellerine ulaştığını ifade eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliğinde, bira fabrikası alanında TBMM sosyal tesislerine bilirkişi raporu da geçit vermedi” dedi.

“Biz haklıyız onlar hukuksuz”

Atatürk Orman Çiftliği alanlarında kuruluş ilklerine aykırı şekilde yapılan tüm düzenlemelerin yasadışı olduğunu belirten Candan “Bira fabrikası alanında TBMM sosyal tesisleri olmayacağını, bilirkişi raporu ve uzmanlarda bir kez daha belirtmiş oldu. Bilirkişilerin 1.derece doğal ve tarihi sit alanı olarak AOÇ’de koruma politikalarının altını çizmesi mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzun; bu ülkeyi yönetenlerin ise ne kadar hukuksuz ve bilim dışı hareket ettiklerinin göstergesidir. Atatürk Orman Çiftliği’nde hukuksuz bir şekilde inşaa edilen kaçak saray davasında, AOÇ ‘ye ilişkin tüm davalarımızdaki bilirkişi raporları dayanak oluşturmakta, davadan lehimize sonuç bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Uyumsuz bir müdahale”

Bilirkişi raporunda; “alanda TBMM Eğitim ve Kongre merkezi Tesisi’nin inşaa edilmesi, alandaki mekan kurgusu, yapı özellikleri alanın öz nitelikleri ile uyum göstermeyen bir müdahale olacaktır. Dava konusu plan değişiklikleri ile geliştirilen plan yaklaşımı, 1. Derece doğal ve tarihi sit alanı özelliklerini gösteren alana yönelik çağdaş ve bütüncül koruma politikalarını geliştirmekten uzaktır” ifadeleri yer aldı.