Suudi Arabistanlı Al Qemam Grubu’nun Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi Akzirve Gayrimenkul Topkapı Nakliyeciler Sitesi arazisi üzerinde yeni bir projeye başlamıştı. Akzirve’nin Topkapı projesinin ruhsatı iptal mi edildi?

Suudi Arabistanlı Al Qemam Grubu’nun Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi Akzirve Gayrimenkul Topkapı Nakliyeciler Sitesi arazisi üzerinde yeni bir projeye başlamıştı. Sözcü Gazetesi’nden İsmail Şahin’in haberine göre Akzirve’nin Topkapı projesinin ruhsatı iptal edildi.

180 ortaklı İstanbul Nakliyat Ambarları İşletme Kooperatifi’ne (NAKO) ait arazideki 245 ambar için 750’şer bin dolar nakit, 250 bin dolarlık da daire teklif edildi. Nakliyecilerin bir kısmı firmayla anlaş­ma sağlarken bir kısmı da teklifi kabul etmedi.

Arazi geçen sene riskli alan edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23 Ocak 2017 tarihli ve 1068 sayılı yazısı üzerine 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 2. maddesine göre karar Bakanalar Kurulu’nda 6 Şubat 2017 tarihinde riskli alan ilan edilmişti.

Nakliyeciler ise arazi için alınan riskli alan kararının iptal edilmesi için Danıştay 14. Dairesi’ne başvurarak konuyu yargıya taşıdı.

İs­tanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü­ğü’nden gönderilen yazıda, 25 Ağustos 2017 gününe kadar eğer dönüşüm için sözleşme imzalamazlarsa sahip oldukları arsa paylarının üçte iki çoğunluğu sağlayan diğer hisse­darlara satılacağı bildirildi. Bunun üzerine nakliyeciler mülklerini değerinin altında satmamak için sözleşme imzalamak zorunda kaldı.

Dört yıl boyunca arsa geliştirme süreciyle uğraşan Akzirve Gayrimen­kul yapı ruhsatını aldı ve 2018 yılının başında gerçekleştirdiği yıkımla araziyi inşaata hazır hale getirdi.

Hatta geçtiğimiz ay firma basın mensuplarını proje alanına getirerek bir basın toplantısı düzenlemişti.

Öte yandan, anlaşmaya zorlanan nakliye­ciler İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde yapı ruhsatlarının iptal edilmesi için dava açtı. Mahkeme, 28 Mayıs 2018 günü yayınlanan kararla, yapı ruh­satlarının dayanağı olan Nakliyeciler Sitesi’nin 1/1000’lik imar planlarında yapılan bazı değişikliklerinde hukuka aykırılık bulunduğuna atıfta buluna­rak yapı ruhsatlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Lansmanın Eylül ayında yapılması planlanan projede dairelerin metrekaresi 8 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacaktı.

Arsa bedelinin 250 milyon dolar olduğu proje finansmanı firmanın tamamen öz kaynağı ile inşa edilecekti.

Şirket yetkilileri konuyla ilgili kısa sürede bir açıklama yapacaklarını ve kamuoyuna duyuracaklarını belirttiler.

***

Sözcü Gazetesi’nde 5 Haziran 2018 tarihinde “Ruhsat Gitti, Yapı Paydos” başlığıyla yer alan habere istinaden Akzirve Gayrimenkul’ün açıklaması;

Açıklama:

İstanbul 3. İdare Mahkemesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve bu plana dayanılarak alınan yapı ruhsatlarına karşı açılan davalar kapsamında, Akzirve’nin Zeytinburnu Ambarlar’da geliştirdiği ve lansman hazırlıklarını sürdürdüğü projenin yapı ruhsatının iptal edildiğine dair yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Mahkeme, yapılan plan değişikliğinin yalnızca 5, 11 ve 26 no’lu plan notları yönünden iptaline karar vermiştir. Bu plan notlarına göre;

* 5 no’lu plan notu “uygulamanın avan projeye göre yapılacağına” ilişkin hükümdür. Diğer taraftan yapı ruhsatları avan projeye göre değil, mimari kesin ve uygulama projelerine mimari, statik, elektrik, mekanik gibi kesin projelere ve uygulama projelerine göre verilmiştir. Bu plan notu Akzirve’nin Zeytinburnu Ambarlar projesinin yapı ruhsatlarını hiçbir şekilde etkilememektedir.

* 11 no’lu plan notu “iskân edilen bodrum katlar emsale dahil değildir” şeklindeki hükümdür. Bu plan notu “bodrum katlar emsale dahildir” şeklinde davalardan çok önce İBB tarafından planlara işlenmiştir. Dolayısıyla bu plan notunun iptali Akzirve’nin Zeytinburnu Ambarlar projesinin yapı ruhsatlarını hiçbir şekilde etkilememektedir.

* 26 no’lu plan notu “TİCK alanlarında, tamamen konut yapılabileceği gibi tüm katlarda ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezleri, çok katlı mağaza, çarşı, otel, motel, konaklama tesisleri, yönetim binaları, banka ve finans kurumları, apart, konut, rezidans kullanımları yer alabilir” şeklindeki hükümdür. Plan notu olmasa da ilçenin tümü için sağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı koşullarının sağlandığı dikkate alındığında bu plan notunun iptali Akzirve’nin Zeytinburnu Ambarlar projesinin yapı ruhsatlarını hiçbir şekilde etkilememektedir.

Mahkemenin aldığı karar, görüldüğü üzere projenin yapı ruhsatlarını etkilememektedir. Dolayısıyla projenin yapı süreçleri planlandığı şekilde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Akzirve Gayrimenkul