AE Mimarlık ‘ın Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu kentsel dönüşümün yaşanılan kente bir katkısı olmadığını aksine kente yük bindirdiğini vurguladı.

AE Mimarlık ‘ın Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşümü, binasal dönüşüm olarak değerlendirdi. Kentsel dönüşüm adı verilen ‘binasal dönüşümle birlikte Kadıköy’de şu an tam bir kaos yaşandığına vurgu yaptı. Erkurtoğlu, “Malikler değerli bir lokasyonda yer alan ama sağlam olmayan binalarını yenileyip olası İstanbul depremine karşı sağlam binalarda oturmak ve gayrimenkullerini daha da kıymetlendirmek için binalannı yeniliyorlar” diyerek, her projenin maliyetinin en az 2-3 milyon dolar civannda, satış fiyatlannınsa bundan daha fazla olduğunu söyledi.

Adına kentsel dönüşüm denilen bu yenilenme hareketinin sadece konut sahiplerinin olası İstanbul depremine karşı sağlam binalarda oturma isteğine cevap verdiğini belirten Erkurtoğlu, kentsel dönüşümün yaşanılan kente bir katkısı olmadığını aksine kente yük bindirdiğini vurguladı. Erkutoğlu, “Bu dönüşümün parsel bazında değil ada bazında yapılması, adalarda emsal transferleri yapılarak yeni donatı alanlarına muhakkak yer ayrılması gerekiyor. Aksi takdirde yolların, altyapının, donatı alanlarının değişmediği bu dönüşümde, yaşadığımız kente daha çok yük bindirmiş olacağız ve yaşamaya çalıştığımız kenti daha da yaşanılmaz hale getireceğiz” dedi.

Posta