Adana Seyhan’da yer alan iki arsa 8 milyon 445 bin TL’ye satışa çıkarıldı. Arsaların ihalesi 24 Ocak’ta yapılacak…

Adana Büyükşehir Belediyesi Seyhan ilçesine bağlı Zincirlibağlar mahallesinde yer alan 2 arsasını satışa çıkardı. Satışa söz konusu arsalar merkezi iş alanında kalıp, E: 1.20 YEnçok: Serbest olarak belirlendi.

Arsaların muhammen bedelleri 8 milyon 445 bin 500 TL olarak belirlendi. İhale 24 Ocak 2018 günü saat 14:00’da Adana Büyükşehir Belediyesi yeni binası Encümen Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
GERÇEK KİŞİLERDEN:
a) Belediyeye sunulmak üzere, ihale ilan tarihinden sonra alınmış İkametgâh Belgesi.
b) Nüfus cüzdanı sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi.
c) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname.
d) Adana Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Bankalardan veya Finans Kurumlarından alınan Süresiz Teminat mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırılması halinde teminat makbuzu.

TÜZEL KİŞİLERDEN
a) Ticaret Sicili Tasdiknamesi.
b) Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
c) Arsasının alınacağına dair Yönetim Kurulu Kararı.
d) Tüzel Kişiliği temsilen katılan kişilerden noterden tasdikli vekâletname.
e) Adana Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Bankalardan veya Finans Kurumlarından alınan Süresiz Teminat mektubu veya Geçici teminatın nakit yatırılması halinde teminat makbuzu.