İzmir, Aydın, Adana, Samsun ve Erzincan’daki bazı yerler su altında kalan veya su baskınlarına uğrayacak sahalar olarak belirlendi…

İzmir, Aydın, Adana, Samsun ve Erzincan illerinde bulunan bazı yerler suların taşmasıyla su altında kalan veya su baskınlarına uğrayabilecek saha olarak tespit edildi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararda, “III-Adana su işleri bölgesinde” başlığı altındaki “E) MERSİN İLE SİLİFKE ARASINDAKİ DERELER” başlıklı bölümün 2nci sırası;
“2) Mezitli, Tece, Tümük, Kilindires, Alata, Arpaç dereleri:
Ekli krokide gösterildiği şekilde, Mezitli Deresinin Kale Köyü, Tece Deresinin Tece Köyü, Tümük Deresinin Çeşme Köyü, Kilindires Deresinin Bahşiş Köyü ile denize döküldükleri yer arasında, Alata Deresinin denize döküldüğü yer ile 8 kilometre memba tarafı arasında, yatak mihverinde itibaren sağlı sollu ellişer metre olmak üzere 100 metre genişliği haiz şeritvari saha ve Arpaç Deresinin denize döküldüğü yer ile 4 kilometre memba tarafı arasında, sağlı sollu on dörder metre olmak üzere 28 metre genişliği haiz şeritvari sahanın” olarak değiştirildi.