Kula Mal Müdürü Mustafa Kurt, 2B arazileri için sürenin kısaldığını ifade etti…

 

Kula Mal Müdürü Mustafa Kurt, 2B arazileri için sürenin kısaldığını ifade etti. Kula Mal Müdürü Mustafa Kurt, “‘07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 Sayılı Kanun ile 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanuna “Geçici Madde 4” eklenerek, bu maddenin yürürlüğe girdiği 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle, bu kanun kapsamındaki 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma başvurusu yapmayanlara, 6 ay başvuru süresi, yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini ödemeyenlere, taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere, 6 ay ödeme süresi verilmiş olup, bu süre 7 Mart 2017 tarihinde sona erecektir” dedi.

2b arazisi nedir?
2b arazisindeki “2b”, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde orman vasfını kaybetmiş hazine araziler, 2b arazisi olarak ifade ediliyor.