İnşaat sektöründe 2023 hedefleri belirlendi.Türkiye’de 6.5 milyon konutun yenilenmesi gündemdeyken, 2023’e kadar 13 milyon yeni konut yapılacak.

EKONOMİNİN amiral gemisi inşaat sektöründe 2023 hedefleri belirlendi. 400 milyar dolarlık kentsel dönüşüm hamlesiyle istikrarlı büyümeye devam edecek. Çarpık kentleşme ve deprem gibi afetlere karşı hazırlıklı olabilmek için kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak. Türkiye’de 6.5 milyon konutun yenilenmesi gündemdeyken, 2023’e kadar 13 milyon yeni konut yapılacak.

Avrupa’daki gibi bina yapısı dikeyden yataya dönüştürülecek, tarihi yapılar restore edilecek, kendi konutunu yapana destek verilecek, yoksul ev sahibi olacak. 60 yıldır süren gecekondu sorunu kökten çözülecek. Alt ve orta gelir grubunun konut ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilecek. Planlama, projelendirme ve yapılaşma konularında kaliteli hizmet ve denetim için il, ilçe, belediyelerde yeterli sayıda nitelikli teknik personel çalıştırılacak. Dönüşüm ve yenileme projeleriyle tarihi veya geleneksel kent merkezleri, özgün kimliği korunarak yeniden canlandırılacak.

KENTLEŞME % 84 OLACAK

Ülkedeki ekonomik büyüme hız kesmeden devam edecek. 2023’te nüfusun 84 milyona ulaşması beklenirken, İstanbul , Kocaeli, Bursa, Ankara İzmir, Antalya’da nüfus yarım milyondan fazla artacak. 45 ilin nüfusu artacak, 19 ilde azalma olacak ve 17 ilin nüfusu aynı kalacak. Bu farklılık, kentleşme kavramında da farklılık yaratacak. Şu anda yüzde 76.8 kentleşme oranının, yüzde 84’e çıkacağı tahmin ediliyor. Böylece kentli hane halkının yapısında da değişiklikler olacak. Bu değişiklikler gayrimenkul sektöründe de değişim ve uyumu gerektirecek.

7.5 MİLYON KONUT İHTİYACI

Kentli nüfusun 57 milyondan 71 milyona çıkacağı öngörülürken, kentsel alanlarda 5.3 milyon dairenin dönüşümü söz konusu olacak. Ancak bunun yaklaşık yüzde 40’ı gerçekleştirilebilecek. Bu da 2 milyon konut anlamına geliyor. Öte yandan, 4 milyon nüfus artışı kaynaklı, 2 milyon da kentsel yenileme kaynaklı konut ihtiyacı gündeme gelecek. 2023 yılında 7.5 milyon adet konut ihtiyacı gündeme gelecek. Kiracılardan gelen konut talebi, üst gelir grubunun talebi, hane sayısındaki gelişim konut ihtiyacını artıran faktörlerden olacak. Gelir dağılımında yaşanacak iyileşmelerle orta gelir grubunun konut talebinin artacağı öngörülüyor. Ayrıca, yatırımlarda altın birinci, gayrimenkul ikinci sırada yer almaya devam edecek.

Sabah