Kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredisinde vade 60 aya çıktı. Taşıtta, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınır 120 bin liraya yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) finansal istikrarı korumak için gerekli kararları almaya hazır olduğunu belirtirken, tüketici kredileri konusunda önemli bir adım atıldı. Tüketici, konut ve taşıt kredilerinde değişikliğe gidildi.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ
BDDK, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.
Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine’ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi’ne ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen kredi sınırlarına dâhil olmayacak.
Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yeniden düzenlendi. Buna göre enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90’ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85’i aşamayacak.

TAŞITTA 120 BİN TL SINIRI
Yönetmelikle, taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100 bin liradan 120 bin liraya çıktı. Yönetmelikte, “Kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin Türk lirasını aşan binek araçlarda, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır” denildi.

ADE 60 AYA YÜKSELTİLDİ
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 48 aydan 60 aya çıkarıldı. BDDK’nın yönetmeliğiyle borcun başka bankada bulunması halinde borç ödemesinin ilgili bankaya yapılması hüküm altına alındı.