TOKİ Gaziantep Islahiye Fevzipaşa 3. Etap başvuruları ile ilgili detaylı bilgi…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 13 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 07 Ocak 2019 – 29 Mart 2019 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 100 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçmeolanağı ile 07 Ocak 2019 – 29 Mart 2019 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

ALT GELİR GRUBU

Proje Adı: GAZİANTEP, ISLAHİYE FEVZİPAŞA MAHALLESİ 3. ETAP 596 ADET KONUT, 1 ADET 5
DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ,
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 13 adet
Satış Yönetimi: Açık Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Satış tarihleri: 07 Ocak 2019 – 29 Mart 2019
Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube,Tüm Şubeler
Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. İslahiye/Gaziantep

ORTA GELİR GRUBU

Proje Adı: GAZİANTEP, ISLAHİYE FEVZİPAŞA MAHALLESİ 3. ETAP 596 ADET KONUT, 1 ADET 5
DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ,
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 3+1 konut 100 adet
Satış Yönetimi: Açık Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Satış tarihleri: 07 Ocak 2019 – 29 Mart 2019
Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube,Tüm Şubeler
Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. İslahiye/Gaziantep

• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
aşağıda sunulmaktadır.

Sözleşme imzalama esnasında, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka
komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca bu tutarlar
her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı
üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

 1. Proje yapı ruhsat tarihi;
 2. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin
  ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 3. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
  sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
 4. Konut alıcıları, peşinat miktarını Bankaya yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç
  bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık
  dönemdeki memur maaş artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarından en
  düşük olana göre belirlenecek oranda artırılacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve
  Yetimleri hariç)
 5. Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,%15 peşinat bedeli için 216 ay vade,%20
  peşinat bedeli için 240 ay vade,7000 peşinat bedeli için 240 ay vade
 6. İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
 7. İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
 8. Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır.
 9. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli
  sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
 10. Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin;
  – T.C. vatandaşı olması,
 11. Sözleşme aşamasında ibraz edilecek belgeler:
  – Kimlik ibrazı yeterlidir. (Kayıtlı olmayan Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri
  kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi)
 12. Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar
  devredemeyeceklerdir.
  Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak
  olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi
  halinde sözleşmeleri feshedilecektir