ANKARA MAMAK KONUTLARI BUGÜN SATIŞA ÇIKTI!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 273 adet konut ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Açık Satışa sunuldu.

TOKİ tarafından Ankara Mamak Altıağaç-Karaağaç mahallesi kentsel dönüşüm 3.etap kentsel dönüşüm projesinde 223 adet konut açık satışa sunuldu.59 adet 2+1 ve 164 adet 3+1 nitelikli konutlardan oluşan açık satış 8 Temmuz 2019-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Açık satışa çıkan konutların satış fiyatları 147 bin ile 228 bin TL arasında bulunuyor.Konutların peşinat oranları ve vadelere göre ödenecek taksit tutarı 1.232 TL ile 1.901 TL arasında bulunuyor.

Açık satış yöntemiyle satışa sunulan konutlar T. Halk Bankası AŞ.ve tüm Şubeleri tarafından satışları yapılacak.
Temerküz Şube: T. Halk Bankası AŞ. Hüseyingazi / Ankara

3.ETAP KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİNE BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ..

http://toki.gov.tr/satis/files/projects/20190704T1201569189.pdf

TOKİ ANKARA MAMAK 2.Etap Açık Satış Konutları Sayısı 50 Adet

Ayrıca TOKİ Ankara Mamak Altıağaç-Karaağaç Mah.Kentsel Dönüşüm Projesi 2.Etap projesinde 50 konut açık satış yöntemiyle satışa sunuldu.Satışa sunulan konut lar 3+1 nitelikli 11 adet ,4+1 nitelikli 39 adet olarak belirtildi.

Açık satış yöntemiyle satışa sunulan 50 adet konut 214 bin 591 TL ile 323.900 TL arasında değişiyor.Taksit ödemeleri ise peşinat ve vadelere göre 1.117 TL ile 2.699 TL arasında değişiyor.

2.ETAP KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİNE BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ..

http://toki.gov.tr/satis/files/projects/20190704T1200413105.pdf

TOKİ ANKARA MAMAK KONUTLARI 3.ETAP AÇIK SATIŞ BİLGİLERİ!

• Ankara Mamak Altıağaç Karaağaç 2. Ve 3.Etap Projesinden konut satın almak isteyen kişiler, bir hane halkı adına, bir adet konut satın alabileceklerdir. Birden fazla konut aldığı tespit edilenlerin sözleşmeleri iptal edilecektir.

• Proje yapı ruhsat tarihi; 09.07.2018
• Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 108 ay vade,%15 peşinat bedeli için 120 ay vade,%25
peşinat bedeli için 144 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak
Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli
sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl
sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge
veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
• Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5
(yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her
taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.
• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık
dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.
• İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
• İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
• Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
• Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
• “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda
kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip
olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları kaldırılmıştır.
• Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki
bilgiler esas kabul edilecektir.
• Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır.
• Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından
ödenecektir.
• Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
giderlerini ödemekle yükümlüdür.
• Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
sonra devir edebileceklerdir.
İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde
gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m²
hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

ANKARA MAMAK KONUTLARI 2.ETAP AÇIK SATIŞ BİLGİLERİ!

•Ankara Mamak Altıağaç Karaağaç 2. Ve 3.Etap Projesinden konut satın almak isteyen kişiler, bir hane halkı adına, bir adet konut satın alabileceklerdir. Birden fazla konut aldığı tespit edilenlerin sözleşmeleri iptal edilecektir.

• Proje yapı ruhsat tarihi; 14.09.2017
• Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 108 ay vade,%15 peşinat bedeli için 120 ay vade,%25
peşinat bedeli için 144 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak
Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli
sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl
sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge
veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
• Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5
(yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her
taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.
• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık
dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.
• İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
• İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
• Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
• Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
• “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda
kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip
olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları kaldırılmıştır.
• Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki
bilgiler esas kabul edilecektir.
• Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır.
• Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından
ödenecektir.
• Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
giderlerini ödemekle yükümlüdür.
• Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
sonra devir edebileceklerdir.
İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde
gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m²
hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54

Paylaş

Son Yayınlananlar

Klima Kullanırken Düşük Elektrik Faturanız İçin Bunları Mutlaka Yapın!
 • Diğer
 • Gündem Haberleri

Klima Kullanırken Düşük Elektrik Faturanız İçin Bunları Mutlaka Yapın!

Klimalar yazın kurtarıcımız ancak klimalar hem doğaya zarar veriyor hem de elektrik faturalarını kabartıyor. Türkiye’nin elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi…

% gün önce
TOKİ Balıkesir Karesi Kura Sonuçları Belli Oldu!Tıkla Öğren!
 • Gündem Haberleri
 • TOKİ

TOKİ Balıkesir Karesi Kura Sonuçları Belli Oldu!Tıkla Öğren!

Toplu Konut İdaresi(TOKİ)Başkanlığı tarafından Balıkesir Karesi'de yapılacak 1000 konutluk Toplu Konut Projesi için kuraların çekiliş bugün yapıldı. TOKİ'nin Balıkesir Karesi'de…

% gün önce
Karadeniz’de Devremülkler Yoğun İlgi Görüyor!
 • Gündem Haberleri

Karadeniz’de Devremülkler Yoğun İlgi Görüyor!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hareketlenen turizm sektöründe bu yıl devremülkler yoğun bir ilgi gördü. Emlak piyasasının nabzını tutan sahibinden.com’un haziran…

% gün önce
İstMarina’da Yoga Buluşması!
 • AVM Haberleri
 • Gündem Haberleri

İstMarina’da Yoga Buluşması!

Denize nazır konumda, açık alan ferahlığı ile kapalı alan konforunu bir arada sunan yeni nesil alışveriş merkezi İstMarina, dolu dolu…

% gün önce
En Uygun Fiyata Cep Telefonu Nasıl Alınır?
 • Diğer
 • Gündem Haberleri

En Uygun Fiyata Cep Telefonu Nasıl Alınır?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarından IMEI kayıt işlemi sırasında alınan harcın 3 kat artırılması, uygun fiyata cep telefonu almak isteyenleri…

% gün önce
Haziran 2019 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Açıklandı!
 • Diğer
 • Gündem Haberleri

Haziran 2019 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2019 rakamlarını açıkladı.Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %3,24 düştü Ülke…

% gün önce