Eski çağlarda tapınakların en üstteki odası olan Adtion nedir?

 

Eski çağlarda tapınakların içinde tanrı yada tanrıçanın heykelini, kutsal şeyleri, tanrıya sunulan armağanları saklayan en içteki odasıdır.

Aditon başka bir deyişle Eski çağlarda tapınakların en üstteki odasıdır.

Adition’un ayrıca şu anlamlarıda vardır.

1. Bilgisayarda belirli bir koşul sağlanıncaya veya belirli bir işaret ile yeniden başlatılıncaya değin, örneğin, bir çevre aygıtının hazır olmasını beklerken işlemcinin etkinliğini durdurup kendini askıya alması.

2. Bilgisayarın, bir iletişim sürecinin etkinliğini askıya alarak bir iç kaynağın kullanılır duruma gelmesini ya da başka bir sürecin yanıt yollamasını bekleme durumu.

Ama biz mimarlıkla ilgili kavramları incelediğimize göre bizim aradığımız adition Eski çağlarda tapınakların en üstteki odası manasına gelmektedir.