Ülkelerin, harita-kadastro ve coğrafi bilgi teknoloji sektörleri, uzman ve yöneticileri bir ilki gerçekleştirip, “Dünyamızın Kadastrosunu Yapalım” teması ile 20-24 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezinde bir araya geliyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleri ile gerçekleşecek olan “Dünya Kadastro Zirvesi, Kongre ve Sergi” etkinliği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE’nin himayesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katkıları ile, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir.

Bu büyük organizasyon ile dünya nüfusunun %75’inin henüz sahip olamadığı ve bilgisine erişemediği arazilerin kayıt altına alınmasını sağlayacak yeni çözümler üretmek, ülkelerin arazi yönetim politikalarını ve sistemlerini geliştirecek yeni fikirleri tartışmak hedeflenmektedir.

İnsan-arazi ilişkisi dünyanın var oluşu ile birlikte başlamış ve medeniyetler boyunca hep önemini koruyarak günümüze kadar devam etmiştir. Bilindiği üzere, “arazi” yaşamın tabanı olurken, bireyler ve ülkeler için “varlık” gerekçesi, geleceğin teminatı ve ekonominin temel taşı olmuştur.

Toplumlar için araziler bir “miras” değil, gelecek nesillere aktarılacak “emanetler” olarak görülmüştür. Bu nedenle daha güvenli ve sağlam bir gelecek için, arazilerin mülkiyet hakları teminat altına alınarak, sürdürülebilir anlamda kullanılmaları gerekmektedir. Nitekim bugün, “mülkiyet hakkı” bir insanlık hakkı olarak görülmektedir. İşte tüm bunları sağlamak tapu-kadastronun temel görevidir.

“Kadastro” evrensel bir kavram olup, “her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin resmen haritalanıp, sistematik bir biçimde kayıt altına alınması işi” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla kadastro; “araziyle ilgili sahiplilik, sınırlama ve sorumluluk kayıtlarını parsel tabanlı olarak, “tapu” ile belgeleyen, arazilerin “kimin”, “nerede” ve “ne kadar” sorularına yanıt veren önemli bir kamu envanteridir. Bu nedenle “kadastro” küreselleşen ve gelişen dünyamızda ülkelerin kalkınması ve bireylerin gelecekleri için büyük önem arz etmektedir.

Bugün, “kadastro” arazi yönetiminin temelini oluşturmakla beraber bu olgu tüm dünya ülkeleri ve bireyleri tarafından henüz çok da iyi anlaşılıp, uygulanabilmiş değildir. Oysa günümüzde tüm yaşam ve ekonominin geliştiği arazi ve araziye dair her türlü bilginin erişilebilir olması, çok daha sağlıklı bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. İşte tüm bunlar haritalama ve kadastro ile tapulaştırma işlemleridir.
Günümüzde bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş, evrensel değeri olan, modern ve dinamik harita-kadastro alt yapılarına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu nedenle Türkiye’nin ev sahipliğinde, “kadastro” olgusunu her yönüyle ele alan, teknik ve hukuksal anlamda arazi yönetim ilkelerini küresel boyutlarda geliştirmek üzere “Dünya Kadastro Zirvesi, Konferans ve Sergi” etkinliği düzenlenmektedir.

“Dünya Kadastro Zirvesi” ile dünyadaki son gelişmeleri ve sorunları bilimsel bir platformda ele alacak biçimde, 85 farklı ülkeden 3000’e yakın katılımcı İstanbul’da bir araya gelmektedir.
30 farklı teknik oturumda 150 bilimsel tebliğ sunulacaktır. Yine etkinlik bünyesinde, 3 ayrı özel sergi yer alacaktır. Bunlar; Osmanlıdan Günümüze Harita-Tapu Arşivi, Harita-Kadastro Çanakkale Şehitleri ve Harita-Kadastro Bilgi Teknolojileri “Sektörler Buluşuyor” Sergisi de izleyicilere açık olacaktır.
Etkinlik kapsamında ayrıca, 30’a yakın ülkenin Bakan düzeyinde yer alacağı 50 resmi delegasyonla özel bir “Dünya Kadastro Zirve” yuvarlak masa toplantısı gerçekleşecektir. Zirve neticesinde “İstanbul Kadastro Deklarasyonu” yayınlanarak, ülkelere küresel bir çağrı yapılacaktır.

Ayrıca, bu yıl 168. kuruluş yıldönümünü kutlamakta olan köklü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz sahip olduğu derin tecrübeyi, teknolojiyi iyi kullanan ve çok dinamik bir yapıya sahip olan haritacılık sektörümüzle birleştirerek yurt dışına açılarak yeni pazarlar edinme fırsatını da bulacaktır. Bu alanda sahip olduğumuz özgüven ve deneyimi dünya ile paylaşmak arzusundayız. Bu çıkış ülkemizin dış dünya ile rekabet gücüne yeni güç katacak çok farklı bir alan olarak görülmelidir. İnşaat sektöründe sahip olduğumuz dış yatırım ve istihdam gücümüzü artık “harita-kadastro” sektöründe de gerçekleştirerek bu alanda da iddialı konuma gelmeyi hedefliyoruz.

Dolayısıyla, önce haritaların üretilmesi, mülkiyetin teminat altında alınması ve ardından planlama ve inşaat yapım süreçleri sağlıklı bir biçimde sağlanmış olacaktır. Böylece gelecek nesiller için güvenli mülkiyet altyapısına sahip çok daha modern, yaşanabilir kentleri ve çevreleri birlikte gerçekleştirip insanlığın hizmetine sunmuş olacağız…

Saygılarımla.

İdris GÜLLÜCE
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı