Türkiye’nin güçlü sürdürülebilir iş platformu ‘Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Buluşması’, 7. yılında 8-9 Ekim tarihlerinde Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleşecek.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek olan ‘Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Buluşması’, 8-9 Ekim tarihlerinde Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenecek. Türkiye’nin en güçlü sürdürülebilir iş platformu Yeşil İş, bu yıl da iş dünyasının geleneksel iş modellerinden sürdürülebilir iş modellerine geçişini hızlandırmak hedefiyle; yeni ekonominin gereklilikleri, yeni iş modelleri, etkin kaynak kullanımı, kurumsal başarı için gereklilikler, karlılık, toplum ve çevre eş zamanlı iş modeli yol haritaları ve ortak değer yaratma ekseninde sürdürülebilir iş dünyası paydaşlarını bir araya getirecek.
‘Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Buluşması’nda, iş dünyasının liderleri ve profesyonelleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve akademisyenler, sürdürülebilir iş modellerini değerlendirecek ve ilham veren fikirleri tartışacak.

İş dünyasının yeni ekonomik düzenin dinamiklerine uygun hareket etmesi gerekliliğinin bilinciyle gerek Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için koyduğu hedefler ve politikalar gerekse uluslararası rekabet avantajı sağlayacak, sürdürülebilir iş modellerine dönüşümü ortak değer yaratarak sağlama hedefine götürecek stratejiler, ‘Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Buluşması’nda şekillenecek.

Yeşil İş, Bu Yıl Yine Yenilikleriyle İş Dünyasına Yön Veriyor!

Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Buluşması, bu yıl ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Yönetimi’, ‘Etkin Kaynak Yönetimi’, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘Sürdürülebilir Binalar’, ‘Sürdürülebilir Belediyeler’, ‘Sürdürülebilirlik Endeksi ve Şeffaf Raporlama’, ‘Sürdürülebilir Finansman’ ve ‘Tedarik Zinciri’ ana başlıklarında; Türkiye’nin en önemli sektörlerindeki uygulamaları, en güncel detayları gerek ana kulvardaki oturumlar ve gerekse paralel kulvarlarda interaktif oturumlarla tüm paydaşlarla buluşturacak.

‘Yeşil İş 2015:Sürdürülebilir İş Buluşması’nda, sürdürülebilirlik alanında uzman konuşmacılar, geniş iletişim ağları ve etkileşim fırsatları yer alacak. 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da Yeşil İş 2015, günümüzde sürdürülebilir işin karşı karşıya olduğu fırsatlara ve kilit sorunlara yönelik benzersiz, geniş kapsamlı bir bakış açısı sunacak.

Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Buluşması hakkında kapsamlı bilgiye http://yesiliskonferansi.com internet sitesi üzerinden erişebilir, güncellemeleri takip edebilirsiniz.